Một nguồn giao dịch Bắc Á quen thuộc với các thỏa thuận giao dịch dầu Iran cho biết “có áp lực từ chính quyền Hàn Quốc để dừng mua”.
Hai nguồn tin khác cũng cho biết Hàn Quốc đã hủy việc nạp dầu và khí ngưng tụ trong tháng 7 từ Iran, do họ không chắc chắn liệu có thể nhận được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Iran không.
Nguồn: VITIC/Reuters