Cơ quan này đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2017 lên 1,5 triệu thùng/ngày từ 1,4 triệu thùng/ngày trong báo cáo tháng trước và cho biết họ dự kiến nhu cầu tăng tiếp 1,4 triệu thùng/ngày trong năm tới.
IEA cho biết “các nhà sản xuất sẽ tìm khuyến khích từ nhu cầu, đang tăng trưởng so với năm trước mạnh hơn so với suy nghĩ ban đầu”.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC đang hạn chế sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, trong khi Nga và các nhà sản xuất ngoài OPEC đang cắt giảm 600.000 thùng/ngày tới hết tháng 3/2018 để hỗ trợ giá dầu.
IEA cho biết việc tuân thủ của OPEC với thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong tháng 7 đã giảm xuống 75%, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thỏa thuận này tháng 1/2017. Điều này là do tuân thủ yếu của Algeria, Iraq và UAE.
Ngoài ra, Libya thành viên của OPEC hiện nay được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm có sản lượng tăng cao. Dẫn tới tổng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu tăng 520.000 thùng/ngày trong tháng 7, cao hơn 500.000 thùng/ngày so với những mức một năm trước.
Bổ sung thêm thách thức cho các nhà sản xuất dầu mỏ để hỗ trợ giá là sản lượng của các nước ngoài OPEC đang tăng, được dự kiến tăng 0,7 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2018 do sản lượng tăng mạnh của Mỹ.
Tuy nhiên, tăng trưởng nhu cầu toàn cầu mạnh đang giúp xóa lượng dư thừa, IEA ghi nhận sự sụt giảm trong tồn kho tại các quốc gia công nghiệp hóa cả trong tháng 6 và tháng 7.
Tồn kho vẫn cao hơn 219 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm - một mức OPEC lấy làm mục tiêu để cắt giảm sản lượng của họ.
IEA cũng điều chỉnh số liệu nhu cầu năm 2015 - 2016 đối với các nước đang phát triển, cắt giảm 0,2 - 0,4 triệu thùng/ngày. Do việc điều chỉnh này, IEA đã cắt giảm nhu cầu sơ sở cho năm 2017 - 2018 khoảng 0,3 - 0,4 triệu thùng/ngày.
IAE cho biết “ảnh hưởng của việc đưa nhu cầu thấp hơn trong năm 2017 so với số liệu nguồn cung không đổi là việc kéo giảm tồn kho cuối năm nay dường như bị chậm hơn suy nghĩ ban đầu”.
Sự thay đổi này chủ yếu do IEA điều chỉnh giảm số liệu của Indonesia, Malaysia và Iran trong khi điều chỉnh tăng đối với Ấn Độ và không đổi với Trung Quốc.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet