OSP tháng 9/2018 với dầu thô nặng của Iran thấp hơn 90 US cent/thùng so với dầu Oman, Dubai, trong khi OSP của dầu Forozan thấp hơn 75 US cent so với dầu Oman, Dubai.
Bảng chênh lệch giá bán dầu thô của Iran sang châu Á so với giá dầu Oman, Dubai

Loại

Giao tháng 9/2018 (USD)

Giao tháng 8/2018

+/- (USD)

Dầu Iran nhẹ

1,2

2

-0,8

Dầu Iran nặng

-0,9

-0,3

-0,6

Forozan

-0,75

0

-0,75

Soroush

-5,55

-4,75

-0,8

Nguồn: VITIC/Reuters

 

 

Nguồn: Vinanet