Các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bộ trưởng về một công ty quốc tế sẽ thực hiện một nghiên cứu khả thi của dự án này. Iraq và Iran đã kế một bản ghi nhớ trong tháng 2 để nghiên cứu xây dựng đường ống này.
Ông Zanganeh cho biết Iran sẽ bắt đầu xuất khẩu khí đốt sang thành phố Basra của Iraq trong những tháng tới. Ông cho biết có một số vấn đề trong nhận thanh toán đối với khí đốt hiện nay xuất khẩu sang Iraq qua các ngân hàng và Iran đang nhận được thanh toán bằng tiền mặt.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet