Bộ Dầu mỏ cho biết, doanh số bán dầu năm 2019 của Iraq sẽ gồm xuất khẩu từ các mỏ ở miền nam và Kirkuk.
Bộ trưởng Dầu mỏ Thamer Ghadban kêu gọi thông qua một chính sách cân bằng khi đối phó với thị trường dầu toàn cầu và cho biết doanh số năm 2019 của Iraq nhằm duy trì sự ổn định.
Asim Jihad, một phát ngôn viên của bộ cho biết “cơ sở và cơ chế kinh tế và tiếp thị, và tầm nhìn chiến lược được thông qua bởi SOMO trong việc phân bổ số lượng sẵn có cho xuất khẩu dựa trên tầm quan trọng của mỗi thị trường liên quan tới nhu cầu và doanh thu tạo ra từ việc bán một thùng dầu”.
Giám đốc công ty tiếp thị dầu quốc doanh SOMO cho biết hồi tháng 3/2018 rằng Iraq sẽ tìm cách chiếm thị phần lớn hơn ở châu Á thông qua một chiến lược liên doanh. Khoảng 60% xuất khẩu dầu của Iran sẵn sàng xuất sang châu Á tại thời điểm này.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet