Nhật Bản, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 4 thế giới, đã nhập khẩu 3 triệu thùng thùng dầu thô mỗi ngày.
Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Nhật Bản đạt tổng cộng 6,137 triệu tấn trong tháng trước, giảm 2,3% so với một năm trước. Nhập khẩu than nhiệt cho nhà máy điện sụt giảm 0,8% trong tháng 10 xuống 9,93 triệu tấn.
Bảng nhập khẩu năng lượng chi tiết trong tháng 10
Dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, xăng dưới dạng triệu kl
LNG, LPG và than dưới dạng triệu tấn
Trị giá triệu yên
 

Nhiên liệu

Khối lượng

+/- (%)

Trị giá

+/- (%)

Nhiên liệu khoán

 

 

1.237.096

37,5

Dầu thô

14,778

7,8

572.071

43,0

Sản phẩm dầu mỏ

 

 

128.327

90,2

Xăng/Naphtha

2,578

45,4

103.225

97,8

LNG

6,137

-2,3

280.049

15,5

LPG

0,758

-16,7

45.810

38,8

Than

15,85

-7,2

205.512

36,6

Than nhiệt

9,93

-0,8

114.393

46,7

Nguồn: VITIC/Reuters