Mỏ El Feel bị đóng cửa vào ngày 23/2 sau khi PFG rút khỏi mỏ này để đòi hỏi thanh toán và các lợi ích khác.
Một số công nhân đã trở lại mỏ dầu trong ngày 7/3, nhưng trong ngày 8/3 những người khác vẫn vắng và hoạt động của mỏ vẫn chưa trở lại.
Hassan Bedy Abubaker, một cựu bảo vệ người hiện nay hoạt động như một hòa giải viên, cho biết vào sáng ngày 8/3 rằng lực lượng bảo vệ vẫn chưa trở lại vị trí của họ tại mỏ El Feel.
Lãnh đạo PFG tại Tripoli cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận mở lại mỏ El Feel, nhưng không có bình luận từ Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia NOC, cơ quan điều hành mỏ này cùng với tập đoàn Eni của Italy.
Một lãnh đạo PFG từ mỏ El Feel, Abubakar al-Suki, người đã bị giam giữ để thẩm vấn tại Tripoli trong tuần trước đã được thả trong ngày 8/3 theo yêu cầu của luật sư.
Không rõ việc thả Suki có tác động gì tới khả năng khởi động lại mỏ dầu El Feel.
NOC đã kêu gọi truy tố những người ngăn chặn các cơ sở dầu mỏ.
Nguồn: VITIC/Reuters