Sản xuất đã khôi phục một tuần trước tại mỏ dầu công suất 315.000 thùng/ngày đã đóng cửa trong 3 tháng sau khi mỏ dầu bị chiếm đóng vởi nhân viên bảo vệ nhà nước và dân bộ lạc.
Trong ngày 10/3/2019, sản lượng ở mức 183.000 thùng/ngày, nhiều hơn 3.000 thùng/ngày so với hôm trước đó do các công việc bảo trì vẫn tiếp tục.
Tuần trước công ty dầu nhà nước NOC cho biết họ sẽ khôi phục sản lượng 20.000 thùng/ngày bị mất do cướp bóc và phá hoại tại El Sharara.
Theo NOC việc đóng cửa mỏ dầu này đã gây thiệt hại 1,8 tỷ USD.
Nguồn: VITIC/Reuters