Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đưa ra thông báo tại tổ hợp mỏ dầu Khafji ở Saudi Arabia, một ngày sau khi ký thỏa thuận với Kuwait chấm dứt tranh chấp về khu vực trung lập.
Hai thành viên OPEC này đã dừng sản xuất trong hơn 5 năm trước tại mỏ Khafji và Wafra, một mỏ liên doanh khác. Sản lượng cũng đang khôi phục tại Wafra. Sản lượng của cả hai mỏ trước khi đóng cửa là 500.000 thùng/ngày hay khoảng 0,5% nguồn cung dầu của thế giới.
Amin Nasser, chủ tịch và giám đốc điều hành của Saudi Aramco cho biết “với việc ký kết hiệp ước mới, cả hai bên đã đạt được sự đồng thuận hiện nay rằng bây giờ là thời điểm thích hợp cho việc khôi phục sản xuất tại khu vực này”. Ông cũng tham dự lễ kỷ niệm, cùng với Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Khaled al-Fadhel.
Mỏ Khafji được điều hành bởi AGOC, một công ty con của Aramco, và công ty Gulf Oil của Kuwait.
Bộ trưởng Saudi Arabia và Kuwait cho biết việc khôi phục sản xuất dầu từ khu trung lập sẽ không ảnh hưởng tới cam kết của họ theo thỏa thuận hạn chế nguồn cung giữa OPEC và các nhà sản xuất đồng minh.
Sản lượng dầu tại khu vực trung lập được phân chia cân bằng giữa Saudi Arabia và Kuwait. Khu vực này là đối tượng của các hiệp ước có từ thập niên 20 của thế kỷ trước liên quan đến biên giới chung của họ.

Nguồn: VITIC/Reuters