Chúng tôi thấy rằng hoạt động đá phiến của Mỹ đang chậm lại bất chấp thực tế rằng sản lượng tiếp tục tăng, tăng trưởng yếu hơn so với những năm trước, Novak trả lời các phóng viên tại Soshi.
Số lượng giàn khoan tại Mỹ giảm 160 giàn trong một năm. Theo số liệu của Baker Hughes số lượng giàn khoan dầu Mỹ tiếp tục giảm trong tuần báo cáo mới nhất. Tổng số giàn khoan dầu và khí đốt hiện nay ở mức 851 giàn hay giảm 216 giàn so với cùng thời điểm này năm ngoái.
Ông Novak nói “đây là một xu hướng rõ ràng”, bổ sung rằng ở mức giá dầu hiện nay, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ không tăng nhanh như những năm trước. Nhiều yếu tố gồm tài chính sẽ xác định tốc độ sản xuất dầu đá phiến của Mỹ. Ông nói “trong tương lai gần, nếu các dự báo của chúng tôi là đúng, chúng tôi sẽ thấy sản lượng ổn định”.
Sản lượng dầu của Mỹ đang tăng, đặc biệt từ dầu đá phiến, đang hạn chế giá dầu trong 2 năm qua và đã phá hoại những nỗ lực giảm sản lượng của Nga và OPEC để cân bằng thị trường dầu mỏ.
Tuy nhiên, các nhà phân tích đồng tình rằng sản lượng dầu của Mỹ có thể tăng trưởng chậm hơn trong tương lai, ngay cả khi Mỹ tiếp tục thiết lập sản lượng kỷ lục.
Goldnam Sachs đã giảm ước tính tăng trưởng dầu đá phiến của Mỹ trong năm tới. Ngân hàng đầu tư này hiện nay dự kiến sản lượng dầu đá phiến của Mỹ chỉ tăng 700.000 thùng/ngày trong năm 2019, so với dự báo trước đó tăng 1 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters