Việc phân tích cho biết những nỗ lực này có thể giúp giảm khoảng 10% trong tổng số chi tiêu 1 nghìn tỷ năm nay cho chi phí hoạt động đắt đỏ, giếng khoan, cơ sở sản xuất của hơn 3.000 nhà sản xuất.
Một số nỗ lực đã diễn ra. Tập đoàn dầu chủ chốt Chevron và nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu hàng đầu Schlumberger NV đã hợp tác với tập đoàn Microsoft để xây dựng phần mềm xử lý và phân tích số liệu từ nhiều nguồn.
Công ty Rystad cho biết “suy thoái thị trường dầu mỏ nghiêm trọng khiến các nhà điều hành thăm dò khai thác và các nhà cung cấp dịch vụ có một động lực mạnh để thích nghi và trở nên hiệu quả hơn hoặc là bị buộc phải đóng cửa công ty”.
Công nghệ có thể tiết kiệm 10% tới 20% chi phí khoan và tăng tới 30% trong chi phí của cơ sở và chi phí ngầm, ngoài ra việc áp dụng này có thể thay đổi khắp ngành dầu mỏ.
Nhiều nhà đầu tư công nghiệp chủ chốt có thể thiết lập các mục tiêu lạc quan, nhưng việc thực hiện những sáng kiến này phụ thuộc vào cách chia sẻ dữ liệu giữa các công ty và cách chiến lược thương mại được triển khai để thực hiện sự phát triển này.
Nguồn: VITIC/Reuters