Motiva Enterprises đã kết thúc việc đóng cửa bộ phận chưng cất lớn CDU tại nhà máy lọc dầu Port Arthur, Texas công suất 603.000 thùng/ngày vào ngày 4/2 để bắt đầu làm việc vào 5/2.
VPS-5 CDU công suất 325.000 thùng/ngày được lên kế hoạch đóng cửa qua tháng 2 để bảo dưỡng, lần đầu tiên kể từ khi đơn vị này bắt đầu sản xuất hoàn toàn trong năm 2013.
Motiva cũng tháo dỡ bộ phận luyện liên quan tới CDU. Bộ phận CDU-2 công suất 110.000 thùng/ngày sẽ được đóng cửa đến giữa tháng 3 để bảo dưỡng theo kế hoạch.
Angela Goodwin phát ngôn viên của Motiva khẳng định rằng Motiva bắt đầu bảo dưỡng theo kế hoạch trong ngày 5/2 tại nhà máy lọc dầu Port Arthur, nhưng từ chối xác nhận các đơn vị liên quan.
Nhưng cả hai đơn vị này là một phần mở rộng 10 tỷ USD của nhà máy lọc dầu Port Arthur từ năm 2007 tới năm 2012, tăng hơn gấp đôi công suất của nhà máy này lên 600.000 thùng/ngày.
VPS-5 đã bị hư hỏng đường ống dẫn dầu trong tháng 6/2012 do ăn mòn hóa học, khoảng 6 tuần kể từ khi bắt đầu sản xuất sau khi xây dựng. Thiệt hại này phải mất 8 tháng sửa chữa. Sự ngừng hoạt động dài hạn đã làm căng thẳng mối quan hệ đối tác 50 - 50 giữa Royal Dutch Shell và Saudi Aramco.
Aramco đã trở thành chủ sở hữu duy nhất của Motiva và nhà máy lọc dầu Port Arthur trong một cuộc đàm phát chia tay vào ngày 1/5/2017.
Nhà máy lọc dầu Port Arthur chiếm khoảng 3% công suất lọc dầu của Mỹ.
Hầu hết các nhà máy lọc dầu đóng cửa để bảo dưỡng toàn bộ khoảng 5 năm một lần.
VPS-5 là bộ phận CDU lớn nhất trong ba bộ phận CDU tại nhà máy lọc dầu Port Arthur. Hai bộ phận khác vẫn hoạt động.
Nguồn: VITIC/Reuters