Quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ 4 thế giới này đã nhập khẩu 1,92 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (9,5 Kl) trong tháng trước, giảm 36% so với một năm trước và khối lượng thấp nhất kể từ tháng 4/1991, theo số liệu sơ bộ của Bộ Tài chính. Đây là tháng thấp nhất thứ 2 về khối lượng ghi nhận chính thức của hải quan từ năm 1988.
Nhập khẩu khí tự nhiên lỏng (LNG) và than nhiệt giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm.
Đại dịch đã khiến nhu cầu dầu toàn cầu giảm khoảng 30%, khiến giá dầu thô giảm khi các nền kinh tế bị tê liệt bởi việc phong tỏa hàng tỷ người để ngăn chặn sự lây lan của virus.
Tác động tới sản xuất của Nhật Bản và do đó nhu cầu được đánh dấu bằng thống kê thương mại phát hành trong ngày 17/6, với xuất khẩu giảm mạnh nhất kể từ năm 2009.
Tâm lý kinh doanh cũng tồi tệ trong tháng 6/2020, do các công ty Nhật Bản chuẩn bị đối phó với suy thoái kinh tế kéo dài trên toàn cầu.
Nhập khẩu LNG của Nhật Bản trong tháng 5 là 4,52 triệu tấn, giảm 18,9% so với một năm trước và thấp nhất kể từ tháng 5/2009.
Nhập khẩu than để chạy nhà máy điện giảm 9,2% trong tháng trước xuống 7,2 triệu tấn, thấp nhất kể từ tháng 5/2015.
 

Nguồn: VITIC/Reuters