Hàn Quốc đã nhập khẩu khoảng 1,8 triệu tấn dầu thô từ Mỹ trong tháng trước hay 424.832 thùng/ngày so với 1,14 triệu tấn một năm trước. Mỹ là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ hai cho Hàn Quốc sau Saudi Arabia trong tháng trước.
Lượng dầu thô nhập khẩu từ Mỹ tăng vọt khi Hàn Quốc, một khác hàng dầu thô lớn của Iran ở Châu Á đã dừng nhập khẩu dầu thô Iran từ tháng 5/2019 sau khi Mỹ kết thúc các quy định miễn trừ trừng phạt (quy định đã cho phép Hàn Quốc nhập khẩu khối lượng dầu thô Iran một cách hạn chế chủ yếu là khí ngưng tụ hay một loại dầu thô siêu nhẹ).
Trong tháng 10/2018, Hàn Quốc đã dừng nhập khẩu dầu từ Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc trong tháng 10/2019 đạt tổng cộng 11,03 triệu tấn, hay 2,61 triệu thùng/ngày, giảm 15,6% so với 13,06 triệu tấn một năm trước.
Nhập khẩu từ Saudi Arabia, nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Hàn Quốc đã giảm 26,3% xuống 3,08 triệu tấn dầu thô hay 2,86 triệu thùng/ngày, giảm 3,9% so với 123,51 triệu tấn trong cùng giai đoạn một năm trước.
Trong khi đó, trong 10 tháng đầu năm nay, nhập khẩu dầu thô từ Iran vẫn dừng ở mức 3,87 triệu tấn hay 93.356 thùng/ngày so với 7,15 triệu tấn trong cùng kỳ một năm trước.
Số liệu nhập khẩu dầu thô chính thức từ Tập đoàn Dầu Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) được phát hành trong tháng này.
Nguồn: VITIC/Reuters