Tổng doanh số bán dầu trong tháng trước tăng 1,7% so với một năm trước lên 3,55 triệu thùng/ngày hay 15,79 triệu Kl.
Doanh số bán dầu hỏa tăng gần 8% trong tháng 2 so với một năm trước do nhiệt độ lạnh hơn bình thường. Nhật Bản đã nhập khẩu dầu thô Tapis Blend từ Malaysia lần đầu tiên kể từ năm 2013.
Bảng nhập khẩu dầu thô của Nhật bản và doanh số bán sản phẩm dầu mỏ
Đvt: thùng/ngày

Sản phẩm

T2

T1

+/- (%) theo tháng

+/- (%) theo năm

Dầu thô nhập khẩu

2.994.015

3.421.674

-12,5

-15,4

Tiêu thụ dầu thô

3.267.629

3.320.084

-1,6

-8,5

Dầu đốt trực tiếp

52.944

36.427

45,3

-5,1

Lượng sản phẩm bán ra

3.547.633

3.261.738

8,8

1,7

Xăng

869.988

817.398

6,4

0,1

Dầu hỏa

606.367

569.536

6,5

7,9

naphtha

830.257

789.576

5,2

-2,5

Nhập khẩu sản phẩm

704.189

714.758

-1,5

10,3

Xăng

14.890

20.531

-27,5

9,4

Dầu hỏa

113.997

90.090

26,5

125,5

naphtha

494.861

522.828

-5,3

-3,2

Xuất khẩu sản phẩm

510.409

506.894

0,7

-7,2

Xăng

90.468

97.817

-7,5

-12,3

Dầu hỏa

5.553

17.129

-67,6

-38,2

Nhiên liệu bay

139.507

132.464

5,3

-9,7

Dầu diesel

145.700

147.172

-1,0

9,1

Dầu mazut B, C

108.749

98.551

10,3

-5,3

Sản lượng lọc dầu

3.134.071

3.081.267

1,7

-6,4

Xăng

924.707

919.900

0,5

-3,4

Dầu

427.054

400.278

6,7

2,6

naphtha

308.231

319.950

-3,7

-18,3

Nhiên liệu bay

190.363

171.671

10,9

-16,2

Dầu diesel

681.475

695.888

-2,1

-10,2

Tồn kho cuối tháng

Tháng 2

Tháng 3

+/-(%) theo tháng

+/-(%) theo năm

Dầu thô

78,7

87,6

-10,2

-5,3

Sản phẩm

50,6

57,3

-11,6

-11,7

Xăng

10,5

10,7

-2,0

-6,8

Dầu hỏa

8,0

9,6

-16,9

-11,6

Công suất lọc dầu

Tháng 2

Tháng 3

+/-(%) theo tháng

+/-(%) theo năm

(%)

92,7

94,2

-1,5

-1,4

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Nguồn: Vinanet