Theo Tổng cục Hải Quan Trung Quốc, nhập khẩu trong tháng 6 ở mức 34,35 triệu tấn, hay 8,36 triệu thùng/ngày. Số liệu này giảm 9% từ 9,2 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và cũng giảm từ 8,8 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2017. Theo số liệu của Thomson Reuters lượng dầu thô nhập vào Trung Quốc trong tháng 6 là 35,13 triệu tấn. Nhập khẩu của Trung quốc trong nửa đầu năm nay vẫn tăng 5,8% so với một năm trước đạt 225 triệu tấn hay 9,07 triệu thùng/ngày.
Trong khi một số các nhà máy lọc dầu quốc doanh và độc lập bị đóng cửa để bảo dưỡng thường lệ, các nhà máy khác tận dụng lợi nhuận suy yếu và giá dầu ở mức cao nhất trong gần 4 năm để tiến hành đóng cửa kéo dài.
Seng Yick Tee tại công ty tư vấn năng lượng SIA Energy cho biết “số lượng thấp hơn so với chúng tôi đã dự kiến, chủ yếu do một số nhà máy lọc dầu teapot hoạt động chậm lại bởi chúng đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong cung cấp nhiên liệu đã lọc trong nước và lợi nhuận suy yếu”.
Tập đoàn Hóa chất Shengxing Sơn đông đã đóng cửa bộ phận dầu thô vào cuối tháng 4 và chỉ dự kiến khôi phục hoạt đồng khoảng giữa tháng 8.
Hóa dầu Haiyou Sơn Đông, một nhà máy teapot trụ sở tại Rizhoa với hạn ngạch nhập khẩu hàng năm là 3,2 triệu tấn, đã đóng cửa bộ phận dầu thô từ cuối tháng 5, không rõ ngày mở cửa lại.
Nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ giảm 26,5% xuống 2,22 triệu tấn, trong khi xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ giảm 22,0% xuống 4,78 triệu tấn.
Tuy nhiên, tổng lượng khí đốt nhập khẩu trong tháng 6 - gồm cả qua đường ống khí và khí tự nhiên hóa lỏng - tăng lên 7,3 triệu tấn, tăng 31% so với một năm trước. Từ đầu năm tới nay nhập khẩu đạt 42,08 triệu tấn, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Khí đốt duy trì tăng trưởng cao do nhu cầu vẫn mạnh để lưu trữ cũng như để sử dụng trong công nghiệp.
Các chính quyền địa phương đang triển khai tăng giá khí ở thành phố cho khu dân cư, sau khi Bắc Kinh thay đổi chính sách trong tháng 5 để thống nhất giá cho cư dân với những người tiêu dùng công nghiệp. Để thúc đẩy các nhà sản xuất khí đốt, sự thay đổi này loại bỏ hiệu quả các khoản trợ cấp dài hạn cho khu vực dân cư.
Nguồn: VITIC/Reuters