Nhập khẩu trong tháng 11 tăng 53% thành 4,06 triệu tấn so với cùng tháng một năm trước đó. Số liệu đó vượt kỷ lục 3,733 triệu tấn đã thiết lập trong tháng 12/2016.
Tính từ đầu năm tới nay, nhập khẩu LNG là 33,13 triệu tấn so với 26,15 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2016, cho thấy nhập khẩu năm 2017 có thể cao kỷ lục.
Thiếu hụt mạnh khí đốt trong tháng 12, với một số thành phố đưa ra hạn ngạch mua cho cư dân và các nhà máy hóa học ở các tỉnh miền nam để đối phó với khủng hoảng nguồn cung này.
Những hạn chế về cơ sở hạ tầng như kho cảng nhận LNG và các cơ sở lưu trữ có nghĩa là Trung Quốc đã hạn chế không gian để tăng lượng hàng hóa LNG.
Trong khi đó xuất khẩu dầu diesel của Trung Quốc tăng 37,6% trong tháng 11 thành 2,03 triệu tấn so với cùng tháng một năm trước.
Xuất khẩu xăng là 1,04 triệu tấn trong tháng 11, tăng 11,2% so với tháng 11/2016.
Nguồn: VITIC/Reuters