Theo tính toán này nhu cầu dầu của Trung Quốc cũng tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5/2017. Nhu cầu mạnh được phản ánh với cả nhập khẩu dầu thô cao kỷ lục và tốc độ xử lý dầu thô mạnh, mặc dù tiêu thụ dầu diesel và xăng sụt giảm đã nâng lo lắng về dư thửa sản phẩm dầu mỏ ngày càng tăng ở Trung Quốc.
Nhu cầu xăng giảm 2,1% trong tháng 3 xuống 2,78 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu dầu diesel giảm 3,4% so với một năm trước.
Reuters tính toán chi tiết về nhu cầu dầu hàng tháng bằng cách bổ sung nhập khẩu ròng các sản phẩm dầu mỏ chính, báo cáo của hải quan Trung Quốc hàng tháng, tính toán lượng dầu đã lọc trong nước, báo cáo của Tổng cục thống kê Quốc ta, với sự thay đổi tồn kho.
Nguồn: VITIC/Reuters