OECD Châu Âu: Nhu cầu xăng dầu tại Châu Âu tiếp tục sụt giảm 1,7 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2020 do số ca nhiễm Covid-19 tại nhiều nơi ở khu vực này tiếp tục tăng vọt. Nhiên liệu bay giảm gần 1 triệu thùng/ngày so với cùng tháng năm trước, cùng thời điểm này dầu diesel giảm 0,5 triệu thùng/ngày. Lĩnh vực hàng không vẫn bị áp lực do các hãng vận tải Châu Âu đã giảm 60% tới 70% công suất vận chuyển trong quý 4/2020 và quý 1/2021 trong bối cảnh các biện pháp ngăn ngừa Covid-19 ảnh hưởng tới các kỳ nghỉ và công việc đi lại.
Do số lượng đáng kể các quốc gia Châu Âu bước vào đợt phong tỏa toàn quốc gồm Pháp, Đức, Italy, Anh và Hà Lan, nhu cầu nhiên liệu bay giảm đáng kể và cũng được dự đoán yếu trong suốt mùa đông này.
Về mặt tích cực nhu cầu naphtha và LPG tăng so với cùng tháng năm trước, tăng tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 10/2020.
Số liệu sơ bộ tháng 11/2020 của 4 nước lớn Châu Âu cho thấy nhu cầu xăng dầu tiếp tục giảm 1,4 triệu thùng/ngày so với tháng 11/2019, với Anh giảm mạnh nhất, giảm 0,5 triệu thùng/ngày, tiếp theo là Pháp giảm 0,3 triệu thùng/ngày, Đức giảm 0,3 triệu thùng/ngày và Italy giảm 0,2 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu xăng dầu của 4 nước lớn Châu Âu
(Anh, Pháp, Italy, Đức)
ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

 

Sản phẩm

T10/2020

T10/2019

+/-

+/- (%)

LPG

0,38

0,38

0,01

1,6

Naphtha

0,6

0,52

0,08

15,6

Xăng

1,09

1,21

-0,12

-9,6

Nhiên liệu bay

0,36

0,88

-0,52

-58,7

Dầu diesel

3,15

3,39

-0,24

-7,0

Dầu mazut

0,16

0,17

-0,01

-5,4

Các sản phẩm khác

0,46

0,52

-0,05

-10,4

 

Nguồn: VITIC/Opec