Nhu cầu naphtha tăng 0,4 triệu thùng/ngày so với tháng 11/2020, do việc khởi động hai nhà máy sản xuất naphtha và lợi nhuận mạnh hỗ trợ nhu cầu. Nhu cầu dầu diesel cải thiện, tăng 0,1 triệu thùng/ngày so với tháng 11/2019, sau khi giảm 0,1 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2020. Hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sự gia tăng này, chỉ số PMI tăng lên 54,9 điểm trong tháng 11/2020 từ 53,6 điểm trong tháng liền trước, ghi nhận tháng thứ 7 tăng liên tiếp và cao nhất kể từ tháng 11/2010. Nhu cầu dầu mazut cũng tăng bởi thương mại cải thiện và nhu cầu lưu kho.
Doanh số bán ô tô chở khách trong tháng 11/2020 theo báo cáo của Hiệp hội ô tô chở khách tăng 8,2% so với tháng 11/2019. Sự phát triển tích cực này cũng như số liệu giao thông đường bộ cải thiện khiến nhu cầu xăng tăng 0,1 triệu thùng/ngày trong tháng này so với cùng tháng năm trước.
Hoạt động kinh tế tại Trung Quốc tiếp tục cải thiện kỳ vọng hỗ trợ nhu cầu xăng dầu trong ngắn hạn. Việc quản lý đại dịch Covid-19, áp dụng các chương trình kích thích tài chính và tiền tệ ổn định, cùng với nhu cầu dịp Tết Nguyên đán sẽ củng cố nhu cầu trong những tháng tới.
 Nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc

ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

Sản phẩm

T11/2020

T11/2019

+/-

+/- (%)

LPG

1,97

1,97

0,01

0,3

Naphtha

1,57

1,16

0,41

35,6

Xăng

3,10

2,98

0,12

4,0

Nhiên liệu bay

0,82

0,83

-0,01

-0,7

Dầu diesel

3,48

3,34

0,14

4,1

Dầu mazut

0,55

0,41

0,14

34,7

Các sản phẩm khác

1,81

1,85

-0,04

-2,0

 

Nguồn: VITIC/Opec