Một danh sách sơ bộ cho thấy 30 công ty gồm các nhà kinh doanh năng lượng lớn nhất thế giới Vitol, Trafigura và Glencore. Danh sách cuối cùng có thể từ 50 tới 60 công ty. NNPC không bình luận ngay.
Trong năm 2017, NNPC đã công bố kết quả tháng 1 trao các hợp đồng cho 39 công ty. Các công ty khác tronng danh sách 2018 gồm Total, Cepsa của Tây Ban Nha, Socar của Azerbaijan và công ty con của Lukoi là Litasco.
Các công ty Mocoh và Petraco ở Thụy Sĩ, BB Energy của Lebanon và các công ty của Nigeria như Sahara Group, Eterna và Oando cũng trong danh sách này.
Nguồn: VITIC/Reuters