Ông Novak nói "liên quan đến việc cắt giảm sản lượng, tôi nhắc lại một lần nữa, đây không phải là một quy trình vô thời hạn. Một quyết định kết thúc nên được đưa ra dần dần để giữ thị phần và để các công ty của chúng tôi có thể cung cấp và thực hiện dự án tương lai của họ". “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ xem xét điều đó trong năm nay”.
Bộ Năng lượng Nga cho biết ông Novak đã kể cập tới năm 2020 khi nói về một quyết định có thể kết thúc việc hạn chế sản lượng.
OPEC+ đang hạn chế sản lượng kể từ năm 2017 để cân bằng cung cầu trên thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng như hỗ trợ giá dầu.
Ông Novak đã ca ngợi sự hợp tác giữa các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC, cho biết rằng các thị trường dầu toàn cầu hiện nay ít nhiều ổn định. Ông cho biết nhu cầu dầu mỏ có thể tăng trong mùa hè.
Trong tháng này OPEC+ đã quyết định kéo dài thỏa thuận hạn chế sản lượng dầu cho tới hết tháng 3/2019 và cắt giảm sâu hơn để cân bằng thị trường dầu mỏ.

Nguồn: VITIC/Reuters