Theo đó, giá bán xăng không chì RON 95- III vùng 1 và vùng 2 lần lượt là 19.280 đồng/lít và 19.660 đồng/lít. Giá xăng sinh học E5 RON 92-II ở 2 vùng lần lượt là 19.480 và 19.860 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S-II ở mức 15.160 đồng/lít đối với vùng 1 và 15.460 đồng/lít đối với vùng 2.
Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, cả nước sẽ ngừng bán xăng khoáng RON 92 mà thay vào đó là xăng sinh học E5 RON 92-II.
Giá bán lẻ vùng 1 là mức bán áp dụng thống nhất tròn hệ thống phân phối của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Giá bán lẻ vùng 2 là mức giá tối đa, áp dụng đối với địa bàn kinh doanh vùng 2, mức giá bán cụ thể do Chủ tịch kiêm Giám đốc hoặc Giám đốc Công ty quy định. 
Giá bán buôn mazut là giá bán tại kho trung tâm bên bán, hàng được giao trên phương tiện bên mua. 
Giá bán lẻ xăng dầu mới bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/1/2018.
Nguồn: Đức Quỳnh/Ndh.vn