Phát ngôn viên của Rosneft cho biết đề xuất là cho tương lai và công ty này sẽ không tăng khoảng thanh toán ngay lập tức. Phát ngôn viên Mikhail Leonvtiyev cho biết “chúng tôi không thể thay đổi cổ tức với kết quả năm 2016, Tổng thống biết chính sách cổ tức của chúng tôi. Đây chỉ về tương lai”.
Hội đồng quản chị của Rosneft đã giới thiệu trả 35% thu nhập ròng trong cổ tức. Công ty này sẽ tổ chức cuộc họp thường niên vào 21/6.
Phát ngôn viên cho biết “chúng tôi không thể phá vỡ các thủ tục của công ty. Chúng tôi trả cổ tức hai lần mỗi năm, tôi nghĩ rằng đó là sự gia tăng cổ tức sơ bộ trong nửa đầu năm 2017”.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet