Doanh thu đạt tổng cộng 1,4 nghìn tỷ rúp, so với một thăm dò của Reuters dự báo 1,3 nghìn tỷ rúp, và lợi nhuận trước lãi suất, thuế, khấu hao và khấu trừ đúng ở mức 306 tỷ rúp trong quý 2.
Đối với quý 2/2016, Rosneft đã báo cáo lợi nhuận ròng 89 tỷ rúp, doanh thu 1,2 nghìn tỷ rúp.
Công ty này cũng cho biết họ giảm 130 tỷ rúp theo chương trình cho vay dài hạn từ các ngân hàng trong nước vào tháng 7 năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Reuters
 
 

Nguồn: Vinanet