Số liệu này cho thấy Nga tiếp tục tăng sản lượng dầu và khí ngưng tụ bất chấp ảnh hưởng của khủng hoảng ô nhiễm dầu hồi đầu năm ngoái đã hạn chế sản lượng, cũng như việc tình nguyện giảm sản lượng theo thỏa thuận toàn cầu để hỗ trợ giá.
Bộ Năng lượng đã không tách sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ (đã được loại bỏ khỏi hạn ngạch giảm sản lượng theo thỏa thuận với OPEC).
Sản lượng dầu của Nga tăng trong thập kỷ qua nhờ việc khởi động các mỏ dầu mới và giới thiệu công nghệ mới tại các mỏ trưởng thành.
Dưới dạng tấn, sản lượng dầu và khí ngưng tụ của Nga đã tăng lên 560,2 triệu tấn trong năm ngoái, tăng từ 555,84 triệu tấn trong năm 2018, do các nhà sản xuất dầu quy mô nhỏ tăng sản lượng của họ.
Theo số liệu này, sản lượng dầu và khí ngưng tụ tại các nhà sản xuất nhỏ tăng vọt trong năm ngoái gần 3% lên 83,612 triệu tấn hay 1,68 triệu thùng/ngày.
Trong tháng 12/2019, tổng sản lượng dầu và khí ngưng tụ ở mức 11,262 triệu thùng/ngày, tăng từ 11,244 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2019. Dưới dạng tấn, sản lượng dầu đạt 47,529 triệu trong tháng 12/2019 so với 46,019 triệu trong tháng 11/2019.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak dự kiến sản lượng dầu và khí ngưng tụ của Nga từ 555 triệu tấn tới 565 triệu tấn trong năm 2020, hay 11,12 - 11,32 triệu thùng/ngày sử dụng hệ số chuyển đổi 7,33 thùng/tấn.
Ông Novak cho biết Nga đã giảm sản lượng dầu (không tính khí ngưng tụ) 240.000 thùng/ngày trong tháng 12/2019 so với mức tháng 10/2018, mức cơ sở cho thỏa thuận toàn cầu.
OPEC và các nhà sản xuất đồng minh đã hạn chế sản lượng kể từ năm 2017 và ông Novak cho biết các quốc gia OPEC+ có thể xem xét kết thúc hạn chế trong năm 2020.
Trong năm 2019, giá dầu đã ghi nhận mức tăng lớn nhất trong 3 năm, được hỗ trợ bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc kéo dài và việc cắt giảm sản lượng từ các nhà sản xuất dầu lớn.
Xuất khẩu dầu của Nga qua đường ống trong tháng 12/2019 ở mức 4,286 triệu thùng/ngày, tăng từ 4,147 triệu thùng/ngày đã đạt trong tháng trước.
Sản lượng khí tự nhiên của Nga ở mức 67,21 tỷ mét khối (bcm) trong tháng trước, hay 2,17 bcm một ngày, so với 64,04 bcm trong tháng 11.
 

Nguồn: VITIC/Reuters