Thỏa thuận này được ký kết ban đầu trong năm 2012 và được gia hạn đến 31/12/2019. Hiện nay thỏa thuận này được gia hạn lần thứ 2 tới tháng 3/2022, trích dẫn Bộ trưởng Năng lượng và Khai thác Sudan Hamed Suliman.
Sudan, đã mất phần lớn tài sản dầu trong cuộc ly khai của Nam Sudan trong năm 2011, muốn tiếp tục thu lợi nhuận từ xuất khẩu dầu của vùng lân cận thông qua đường ống và cảng Biển Đỏ để hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế.
Đất Nam Sudan, được tách ra từ Sudan vào năm 2011, phụ thuộc vào xuất khẩu dầu chảy qua phía bắc để tài trợ cho ngân sách nhà nước.
Thỏa thuận gia hạn dầu mỏ đã đạt được trong chuyến thăm của phái đoàn Bộ Dầu mỏ Nam Sudan tới Khartoum.
Cả hai bên cũng đạt được sự hiểu biết về việc khởi động lại mỏ dầu Thar Jath của Nam Sudan và tiếp tục công việc kỹ thuật trong giai đoạn thứ hai của các mỏ dầu Unity và Toma South.
Nguồn: VITIC/Reuters