Tổ chức này cho biết lợi nhuận ròng đã điều chính cho quý 2/2018 tăng 44% lên 3,6 tỷ USD, vượt ước tính 3,4 tỷ USD của các nhà phân tích.
Sản lượng dầu tăng 8,7% lên 2,717 triệu thùng tương đương dầu mỗi ngày, được thúc đẩy bởi việc hoàn thành sớm thỏa thuận Maersk Oil, và tăng cường vài dự án gồm Yamal LNG tại Nga và Moho Nord tại Congo.
Total đã nâng mục tiêu tăng trưởng sản lượng của mình lên 7% trong năm 2018 từ 6% trước đó, mong đợi một sự thúc đẩy từ việc khởi động dự án Kaombo North tại Angola, Egina ở Nigeria, Ichthys LNG của Australia và Tempa Rossa tại Italy.
Họ cho biết các biện pháp tiết kiệm chi phí đang đi đúng hướng để vượt qua mục tiêu 4 tỷ USD trong năm nay và đạt 4,2 tỷ USD trong giai đoạn 2014-2018.
Giám đốc điều hành của Total, ông Patrick Pouyanne cho biết trong một tuyên bố “giá dầu tiếp tục tăng, đạt trung bình 74 USD/thùng trong quý 2, được hỗ trợ bởi dự trữ giảm và căng thẳng địa chính trị”.
Công ty này cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình để cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm mức hòa vốn của mình để duy trì lợi nhuận bất kể tình trạng thị trường thế nào. Mức hòa vốn trước khi chia cổ tức giảm xuống chưa tới 25 USD/thùng trong quý này.
Total cũng duy trì đầu tư trong năm 2018 ở mức 16-17 tỷ USD.
Total cho biết họ đã mua lại tất cả cổ phần đã phát hành trong năm nay và cũng mua lại 600 tỷ USD cổ phần để truyền bá lợi ích từ giá cầu tăng với các cổ đông.
Việc mua lại cổ phần của Total được đưa ra khi đối thủ của họ Royal Dutch Shell cũng bắt đầu chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 25 tỷ USD trong ngày 26/7.
Total đã bổ sung rằng họ sẽ tiếp tục mua lại cổ phiếu đã phát hành khi giá giảm. Total cũng nâng cổ tức 3,2% trong quý này lên 0,64 euro mỗi cổ phiếu.
Nguồn: VITIC/Reuters