Sản xuất tại mỏ này sẽ bị đình chỉ trong giai đoạn này, dẫn đến 15.000 thùng dầu mỗi ngày hay khoảng 70 triệu feet khối khí mỗi ngày được đưa khỏi hệ thống.
Công ty dầu Sirte sẽ tiếp tục cung cấp khí tự nhiên cho các nhà máy điện, bổ sung rằng việc giảm nguồn cung khí sẽ được bù bằng nhiên liệu lỏng. Sản lượng dầu hiện nay của Libya khoảng 1,3 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu của Libya đã biến động mạnh trong những năm gần đây do các cuộc tấn công, biểu tình và xung đột chính trị trong tình trạng hỗn loạn sau cuộc nổi dậy năm 2011 tại quốc gia này.
Nguồn: VITIC/Reuters