Indonesia hiện nay có công suất 12 triệu KL axit methyl ester béo của dầu cọ (FAME), thành phần sinh học sử dụng để pha trộn với nhiên liệu diesel hóa thạch thành diesel sinh học. Tuy nhiên, thực tế các nhà sản xuất chỉ có thể sử dụng tới 85% công suất hay khoảng 10 triệu KL, theo phó chủ tịch Paulus Tjakrawan của APROBI.
Với việc chính phủ Indonesia mở rộng chương trình diesel sinh học bắt buộc, các nhà sản xuất dự kiến còn rất ít cho xuất khẩu nhiên liệu này.
Cuối năm 2019, Indonesia đã thông qua chương trình B30 với tỷ lệ sử dụng 30% của FAME trong diesel sinh học. Chương trình này được phát triển từ một chương trình trước đó với hàm lượng sinh học 20% và chính phủ dự kiến sớm bắt đầu thử nghiệm hàm lượng sinh học 40% trong nhiên liệu này.
Khoảng 9,6 triệu KL nhiên liệu từ dầu cọ dự kiến được sử dụng trong nước năm nay cho chương trình B30.
Theo ông Tjakrawan "nhiều khả năng vào đầu năm sẽ không có xuất khẩu. Chúng tôi có thể xuất khẩu sớm nhất là vào quý 2 khi một số công suất mới đi vào hoạt động”. Ông bổ sung có thêm công suất khoảng 3,6 triệu KL nữa dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2021.
Indonesia đã xuất khẩu 1,32 triệu KL của FAME trong năm ngoái, giảm từ 1,6 triệu KL một năm trước, do Liên minh Châu Âu áp đặt thuế nhập khẩu chống trợ cấp.
Nhu cầu diesel sinh học đang tăng tại Trung Quốc, nơi chiếm 1/2 lượng diesel sinh học xuất khẩu của Indonesia trong năm ngoái.
 

Nguồn: VITIC/Reuters