Nguồn tin cho biết Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ công bố tổng hạn ngạch 53,88 triệu tấn (393,32 triệu thùng).
Hạn ngạch mới này bổ sung thêm khối lượng của đợt hạn ngạch đầu tiên năm 2020, được cấp vào cuối năm 2018 với 103,83 triệu tấn.
Tổng cộng 36 công ty, gồm 31 nhà máy lọc dầu độc lập và 5 công ty kinh doanh liên kết với các công ty nhà nước, dự kiến nhận được hạn ngạch nhập khẩu dầu thô đợt 2 này.
Nhà máy lọc dầu tư nhân Hengli Petrochemical có thể nhận được hạn ngạch 8 triệu tấn và tập đoàn hóa dầu Zhejiang Petrochemical có thể nhận 9,6 triệu tấn.
Các nhà máy lọc dầu vẫn chưa nhận được hạn ngạch chính thức từ Bộ Thương mại, nhưng việc phát hành có thể diễn ra trong vài ngày tới.
Hồi tháng 11/2019, Bộ Thương mại cho biết hạn ngạch nhập khẩu dầu thô ngoài quốc doanh cho cả năm 2020 được thiết lập ở mức 202 triệu tấn.
 

Nguồn: VITIC/Reuters