Công ty lọc dầu hàng đầu nhà nước Sinopec được phân bổ khối lượng lớn nhất 8,23 triệu tấn, tiếp theo là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) với 6,67 triệu tấn, Sinochem là 2,3 triệu tấn và CNOOC với 2,03 triệu tấn.
Tập đoàn nhiên liệu hàng không quốc gia (CNAF) được cấp hạn ngạch 100.000 tấn để xuất khẩu nhiên liệu hàng không.
Đợt công bố thứ hai này sau khi Reuters báo cáo rằng Trung Quốc được dự kiến phát hành hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu đến hết năm 2018 tổng cộng 20 triệu tấn. Nước này cũng sẽ sớm phát hành hạn ngạch xuất khẩu theo một kế hoạch giao dịch thu phí.
Theo loại giao dịch chung, các nhà máy lọc dầu được hoàn thuế sau khi xuất khẩu được hoàn thành hay miễn thuế xuất khẩu nhiên liệu, một chính sách Bắc Kinh đã giới thiệu trong năm 2016.
Bảng phân bổ chi tiết hạn ngạch xuất khẩu
ĐVT: triệu tấn, trừ LNG tấn

Xăng

Nhiên liệu bay

Dầu diesel

Tổng sản phẩm

LNG

CNPC

2,93

1,09

2,65

6,67

 

Sinopec

0,87

2,5

4,86

8,23

 

CNOOC

0,66

0,5

0,87

2,03

 

Sinochem

0,9

1,4

0

2,3

5.000

Tập đoàn nhiên liệu hàng không quốc gia

0

0,1

0

0,10

 

Tổng cộng

5,36

5,59

8,38

19,33

 

Nguồn: VITIC/Reuters