Trung Quốc sản xuất 3,75 tỷ tấn nhiên liệu hóa thạch trong năm 2019, đã đóng cửa các mỏ nhỏ và lỗi thời để triển khai các mỏ lớn ở khu vực giàu than đó, như Sơn Tây, Nội Mông, Thiểm Tây và Tân Cương.
Cơ quan Năng lượng Quốc gia (NEA) đã chấp thuận các dự án này, tuần trước đã tái khẳng định cam kết xây dựng một ngành công nghiệp than sạch, xanh và hiệu quả để hạn chế số mỏ than ở mức 5.000 trong năm 2020.
Để thực hiện điều này, họ sẽ phải đẩy nhanh nỗ lực loại bỏ các mỏ với công suất hàng năm dưới 300.000 tấn.
 

Nguồn: VITIC/Reuters