Theo kế hoạch 5 năm lần thứ 13 về an toàn sản xuất của mỏ than do Cục quản lý nhà nước về về an toàn lao động và quản lý nhà nước về an toàn mỏ than phát hành, Bắc Kinh sẽ tăng tốc đóng cửa các mỏ than quy mô nhỏ với công suất hàng năm từ 90.000 tấn trở xuống, như một phần của kế hoạch cải thiện an toàn mỏ than.
Trung Quốc sẽ giảm số người chết trong tai nạn mỏ than hơn 15% vào năm 2020, theo kế hoạch này. Các vụ tai nạn mỏ than chủ yếu sẽ được kiểm soát vào năm 2020.
Có 9.598 mỏ than tại Trung Quốc vào cuối năm 2015 và 45,5% trong số đó là quy mô nhỏ. Với tình trạng an toàn và thiết bị yếu kém, hầu hết các mỏ than dễ bị thảm hỏa.
Một loạt các vụ tai nạn xảy ra tại các mỏ than trong quá khứ tại các trung tâm sản xuất chính ở Trung Quốc đều gây chết người.
Sản lượng than của Trung Quốc tăng lên 3,75 tỷ tấn trong năm 2015, từ mức 3,24 tỷ tấn trong năm 2010. Số người chết từ các vụ tai nạn mỏ than đã giảm 75,4% xuống 598 người trong cùng giai đoạn 5 năm trước.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet