Theo tờ tin tức chứng khoán Thượng Hải và công ty tư vấn năng lượng SIA Energy trụ sở tại Bắc Kinh, mức này tăng 8% so với 96,25 triệu tấn được công bố trong hạn ngạch nhập khẩu dầu của công ty tư nhân đợt 1 trong năm 2019.
Phần lớn sự gia tăng sẽ phân cho các dự án lọc dầu lớn, mới đã khởi động trong vài năm qua.
Hengli Petrochemical đã nhận hạn ngạch đợt 1 là 10 triệu tấn dầu thô, số liệu đó hơn gấp đôi 4 triệu tấn họ đã nhận được trong đợt 1 năm ngoái, khi nhà máy lọc dầu này bắt đầu khởi động.
Đợt 1 của Hengli đã có khối lượng lớn so với tổng hạn ngạch 16,8 triệu tấn năm 2019.
Công ty Zhejiang Petrochemical (ZPC) gần đây khởi động bộ phận chưng cất dầu thô thứ 2 (CDU), đã nhận hạn ngạch 8 triệu tấn trong đợt đầu năm 2020, tăng từ 7,5 triệu tấn của đợt 1 năm 2019.
Nhà tư vấn Seng Yick Tee thuộc công ty tư vấn SIA Energy cho biết hạn ngạch này là phù hợp với dự đoán. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong tháng 11/2019 hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cả năm 2020 cho công ty tư nhân sẽ là 202 triệu tấn tương tự như năm 2019.
Ông cho biết “trọng tâm trong năm 2020 sẽ là các hoạt động thương mại của ZPC và nhà máy lọc dầu Sinopec Zhanjiang”.
Trong khi đó hạn ngạch nhập khẩu dầu thô đợt 1 năm 2020 cho công ty sở hữu nhà nước ChemChina và hầu hết các nhà máy lọc dầu độc lập khác hoặc là giảm hoặc không đổi.
ChemChina đã nhận 8,52 triệu tấn, giảm 8% so với hạn ngạch đợt đầu năm 2019, trong khi Baota Petrochemical đã không nhận gì trong đợt 1 của hạn ngạch năm 2020.
Các nhà máy lọc dầu đã nhận hạn ngạch nhập khẩu đợt 1 năm 2020 ít hơn gần 30% so với đợt 1 năm 2019 gồm Kenli Petrochemical, Lijin Petrochemical, Wonfull Petrochemical, Qirum Petrochemical, Hengyuan Petrochemical, Shengxing Petrochemical.
 

Nguồn: VITIC/Reuters