Xuất khẩu từ các mỏ dầu Basra ở miền nam ở mức 3,354 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2019 và 3,254 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2019.
Một quan chức dầu mỏ, người theo dõi hoạt động xuất khẩu dầu cho biết “chúng tôi có khả năng bơm thêm dầu nhưng chúng tôi tôn trọng thỏa thuận cắt giảm của OPEC”.
Iraq đang sản xuất dưới công suất tối đa gần 5 triệu thùng/ngày của họ phù hợp với thỏa thuận giữa OPEC và các nhà sản xuất khác để hạn chế nguồn cung và hỗ trợ giá.
Thành viên Iraq đã đồng ý cắt giảm sản lượng xuống 4,512 triệu thùng/ngày. Phần lớn dầu của Iraq được xuất khẩu qua các kho cảng miền nam. Xuất khẩu dầu thô chiếm hơn 95% tổng doanh thu của quốc gia này.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet