Xuất khẩu trung bình trong tháng 3 là 3,45 triệu thùng/ngày. Xuất khẩu từ miền nam được chính quyền trung ương tại Baghdad quản lý. Khu vực bán tự trị Kurdistan xuất khẩu khoảng 300.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ miền bắc Iraq thông qua một đường ống nối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Dầu mỏ cho biết trong tháng 3 không có xuất khẩu từ các mỏ Kirkuk, nằm ở miền bắc Iraq nhưng dưới quyền kiểm soát của Baghdad.
Xuất khẩu dầu mỏ của Kirkuk đã dừng trong tháng 10, khi quân đội của chính quyền Iraq được ủng hộ bởi lực lượng bán quân sự Shi’ite đã đánh bật chiến binh người Kurd khỏi khu vực này.
Nguồn: VITIC/Reuters