Iraq đã xuất khẩu 3,521 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 6/2018.
Tất cả khối lượng đã xuất trong tháng 7/2018 đến từ các mỏ miền nam. Trong tháng 7/2018 không có xuất khẩu từ mỏ Kirkuk, nằm ở miền bắc Iraq nhưng dưới sự kiểm soát của Baghdad.
Giá bán trung bình trong tháng 7/2018 đạt 69,163 USD/thùng, đạt kim ngạch khoảng 7,6 tỷ USD. Xuất khẩu tăng trong tháng 7/2018 trong bối cảnh các cuộc biểu tình quét ra các khu vực miền nam ở những nơi dịch vụ công nghèo nàn và tham nhũng lan rộng. Các quan chức dầu mỏ Iraq cho biết bất ổn không ảnh hưởng tới sản xuất dầu ở các mỏ miền nam. Phần lớn dầu của Iraq được xuất khẩu qua các kho cảng miền nam, chiếm hơn 95% của doanh thu của nước này.
Nguồn: VITIC/Reuters