Số liệu từ cơ quan theo dõi năng lượng cho thấy các nguồn cung cấp qua đường ống Atasu - Alashankou, tuyến xuất khẩu dầu duy nhất giữa 2 quốc gia đạt 625.783 tấn trong 7 tháng đầu năm. Trong tháng 7, xuất khẩu giảm xuống 37.470 tấn từ 89.925 tấn trong tháng 6/2019.
Kazakhstan vẫn dự định tăng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc. Họ dự kiến tăng nguồn cung dầu sang nước láng giềng lên 6 - 7 triệu tấn một năm từ chỉ 1 triệu tấn, bắt đầu từ nửa cuối năm 2020.
Xuất khẩu dầu của Kazakhstan sang Trung Quốc giảm xuống 1,3 triệu tấn trong năm ngoái từ mức đỉnh 11,8 triệu tấn trong năm 2013. Điều này do sản lượng đang sụt giảm tại các mỏ ở tây bắc và miền nam Kazakhstan - nhiều mỏ trong số đó được điều hành bởi công ty Trung Quốc.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet