Sản lượng phục hồi, nếu bền vững sẽ tiếp tục gây áp lực cho những nỗ lực hạn chế sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ để hỗ trợ giá.
Theo số liệu nạp dầu hàng sơ bộ của Reuters việc xuất khẩu 2,02 triệu thùng/ngày trên 67 lô hàng được lên kế hoạch trong tháng 8, cộng thêm 97.000 thùng/ngày khí ngưng tụ Akpo.
Kế hoạch này là cao nhất kể từ tháng 3/2016, được dự kiến ở mức tương đương trước khi một cuộc tấn công quân sự vào đường ống Trans Forcados làm đóng cửa xuất khẩu Forcados vào tháng 2 năm đó.
Việc nạp dầu Forcados phục hồi vào cuối tháng 5, và nhà điều hành Royal Dutch Shell đã dỡ bỏ tuyên bố bất khả kháng loại dầu này trong đầu tháng. Trong khi loại Bonny Light, cũng được khai thác bởi Shell, hiện nay bị tuyên bố bất khả kháng do rò rỉ tại một trong hai đường ống xuất khẩu, loại này vẫn đang chảy với sự chậm chễ khoảng 10 ngày.
Có 1,84 triệu thùng/ngày được lên kế hoạch cho tháng 7, nhưng việc nạp dầu bị chậm do vì thế Bonga, Bonny Light và Qua Iboe đã đẩy vài lô hàng tháng 7 sang tháng 8.
Trong khi xuất khẩu đầu năm 2016 đã là 2 triệu thùng/ngày, sản lượng dầu mỏ của Nigeria không đạt được mức đó kể từ tháng 10/2015, theo số liệu của Reuters. Việc ăn trộm từ đường ống dầu mỏ quốc gia tại khu vực Delta dẫn tới việc đóng cửa thường xuyên, hạn chế sản lượng và các cuộc tấn công quân sự trong năm 2016 đã gây trở ngại cho toàn bộ ngành dầu mỏ.
Việc tăng sản lượng dầu mỏ tại Libya cũng đang phục hồi, đạt 885.000 thùng/ngày trong tuần này và mục tiêu 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7.
Libya và Nigeria cả hai được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng và sự hồi sinh của họ đã bổ sung lượng dầu thô ngọt nhẹ tại lưu vực Đại Tây Dương.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet