Xuất khẩu từ các kho cảng Basra ở miền nam giảm xuống 3,39 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2019 từ 3,441 triệu thùng/ngày trong tháng trước đó.
Các quan chức cho biết công việc sửa chữa tại một đoạn đường ống trong vùng Vịnh vận chuyển dầu thô từ các cảng Basra đã làm chậm xuất khẩu trong 3 ngày giữa tháng 6/2019.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet