Iraq sẽ sử dụng sản lượng bổ sung từ các mỏ miền bắc ở Basra để bù cho thiếu hụt xuất khẩu tại mỏ Nassiriya và đóng cửa hoạt động tại mỏ này là tạm thời.
Một nhà quản lý tại công ty dầu Basra Oil cho biết họ có thể tăng sản xuất từ mỏ Majnoon và các mỏ nhỏ khác được điều hành bởi công ty dầu này.
Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên những người biểu tình đã đóng cửa toàn bộ mỏ dầu, mặc dù họ đã chặn lối vào các nhà máy lọc dầu và cảng trong quá khứ.
Không có công ty nước ngoài hoạt động tại mỏ dầu Nassiriya và các công ty nhà nước đang quản lý hoạt động này.
Hoạt động sản xuất tại Nassiriya (nơi sản xuất 80.000 - 85.000 thùng dầu mỗi ngày) bị đóng cửa khi người biểu tình đóng cửa đường phố và ngăn chặn công nhân tiếp cận mỏ dầu.
Người biểu tình đã đột nhập vào mỏ dầu Nassiriya trong ngày 28/12 và buộc công nhân cắt điện từ trạm kiểm soát của họ, khiến mỏ dầu dừng hoạt động.
 

Nguồn: VITIC/Reuters