Hơn 400.000 tấn xăng và các thành phần pha trộn xăng đã được đặt trong tuần qua để nạp hàng từ 21/9 tới 26/9/2019, rời khỏi tây bắc Châu Âu với các lựa chọn giao hàng ở Vịnh Trung Đông. Số liệu này tương đương với khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày.
Không rõ nơi các lô hàng này cập bến, nhưng các thương nhân cho biết công ty dầu nhà nước Saudi Aramco đang tìm kiếm mua khối lượng lớn các sản phẩm dầu mỏ đã lọc.
Xuất khẩu xăng và các thành phần pha trộn của Châu Âu sang Saudi Arabia đã đạt trung bình 60.000 thùng/ngày trong 5 tháng đầu năm nay, theo công ty phân tích số liệu Vortexa.
Vortexa cho biết “một loạt các đơn đặt hàng xăng ở Châu Âu đã xuất hiện trong tuần này để tới Trung Đông có thể nhiều xăng hơn của Châu Âu tìm đường sang Saudi Arabia”.
Các thương nhân cho biết sự gia tăng đặt hàng này liên qua tới nhu cầu tăng mạnh sau cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia vào ngày 14/9/2019 khiến công suất lọc dầu của Saudi Arabia mất khoảng 1 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters