Gạo nguyên liệu IR 504 đứng ở mức 10.050 đồng/kg (giảm 100 đồng/kg), loại gạo thành phẩm IR 504 giá 11.300 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg); tấm 1 IR 504 giá 10.100 đồng/kg (không đổi); cám vàng 7.250 đồng/kg (không đổi).
Hiện nay, xuất khẩu gạo thơm của Việt Nam đang rất thuận lợi, năm 2020, Nghị định Chứng nhận chủng loại gạo thơm được miễn thuế xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA mang ý nghĩa vô cùng lớn cho ngành lúa gạo Việt Nam.
Từ 1/9/2020, ngay khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực, Bộ NN-PTNT được giao nhiệm vụ triển khai cấp chứng nhận tính đúng giống cho gạo thơm xuất khẩu sang EU theo diện được miễn thuế quan (0%), với tổng lượng gạo thơm được miễn thuế là 30 nghìn tấn/năm.
Thông tin từ nongnghiep.vn, tổng hợp của Cục Trồng trọt đến tháng 12/2020, đã có 102 giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm được Cục Trồng trọt cấp cho 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang EU, với tổng lượng gạo thơm xuất khẩu được miễn thuế (0%) là khoảng 10 nghìn tấn. Có 9 loại gạo thơm trong danh mục được phép xuất khẩu sang EU thuộc diện được miễn thuế, bao gồm: Jasmine 85; ST5; ST20; Nàng Hoa 9; VĐ 20; RVT; OM4900; OM5451 và Tài nguyên Chợ Đào. Đây là những loại gạo thơm mà phía Việt Nam đã đề xuất và đã được EU chấp thuận đưa vào danh mục trong quá trình đàm phán Hiệp định EVFTA. Lượng gạo thơm và số lượng các loại gạo thơm của Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu sang EU sẽ được phía Việt Nam và Ủy ban Thương mại của EU rà soát, điều chỉnh bổ sung tăng lên hàng năm cho phù hợp, trên cơ sở thống nhất của hai phía…
Theo Hiệp định EVFTA, mỗi năm Việt Nam được xuất khẩu 80 nghìn tấn gạo miễn thuế (%) sang EU, trong đó có 50 nghìn tấn gạo trắng, gạo lức và 30 nghìn tấn gạo thơm (phải có chứng nhận đúng giống).
Hạn ngạch 80 nghìn tấn gạo/năm được miễn thuế khi xuất khẩu sang EU dù rất nhỏ so với quy mô trên 6 triệu tấn gạo xuất khẩu hàng năm của nước ta, song sẽ có ý nghĩa rất lớn giúp gạo Việt Nam (nhất là gạo thơm) tăng cường sức cạnh tranh về giá với các sản phẩm gạo cùng chủng loại của nhiều nước như Thái Lan, Myanmar… tại thị trường EU, nâng cao vị thế, thương hiệu gạo nước ta ở thị trường rất khó tính, giá trị cao.
Tuy nhiên để xuất khẩu ổn định sang thị trường này, sẽ cần thêm nhiều yếu tố như: Giá cả phải ổn định và cạnh tranh; chất lượng, nguồn cung và sản lượng ổn định… Các doanh nghiệp cần tăng cường mở rộng thị trường tại EU, đồng thời tiếp tục phát triển một số giống gạo thơm có chất lượng rất tốt của Việt Nam, điển hình như ST25, một số giống OM thế hệ mới… để thâm nhập sâu hơn nữa, tạo thói quen tiêu dùng tại thị trường EU.

Nguồn: VITIC