Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,33% lên 10.545 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 108,28 JPY so với khoảng 108,22 JPY trong ngày thứ ba (16/7/2019).

Giá dầu duy trì vững sau khi giảm qua đêm.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,3% trong đầu phiên giao dịch.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/20202  trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 153,1 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn SICOM giảm 0,9% xuống 139,6 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 16/7/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Aug

1,77

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Aug

1,48

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Aug

1,41

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Aug

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Aug

47,93

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Aug

1.280

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Aug

1.180

Singapore

 

 

19-Aug

175

 

RSS3

 

19-Sep

167,8

 

 

 

19-Oct

161,2

 

 

 

19-Nov

158

 

 

US cent/kg

19-Aug

139,4

 

TSR20

 

19-Sep

138,6

 

 

 

19-Oct

138,3

 

 

 

19-Nov

138,6

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet