Tuy nhiên, đồng yên tăng mạnh so với đồng đô la Mỹ và lo ngại về nhu cầu tại nước mua hàng đầu thế giới – Trung Quốc – chậm lại, đã hạn chế đà tăng.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 11 tăng 1,5 yên, hoặc 0,8%, lên 188,4 yên (tương đương 1,71 USD)/kg, sau khi kết thúc giảm 0,1 yên phiên trước đó.
Doanh số bán ô tô Trung Quốc trong tháng 5/2017 giảm 0,1% so với cùng tháng năm ngoái, 2 tháng giảm liên tiếp – lần đầu tiên – kể từ năm 2015, khi việc cắt giảm thuế của chính phủ kéo nhu cầu giảm.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng ngày thứ hai (12/6), do dấu hiệu dự trữ tại Mỹ suy giảm và thông tin cho rằng, Saudi Arabia sẽ hạn chế khối lượng dầu thô đối với một số khách mua hàng châu Á trong tháng 7 và cắt giảm sâu đối với Mỹ.
Đồng đô la Mỹ tăng 0,5% so với đồng yên, tăng hơn 4% kể từ giữa tháng 5/2017.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm ngày thứ ba (13/6), sau khi chứng khoán phố Wall suy yếu, bởi cổ phiếu công nghệ giảm ngày thứ 2 liên tiếp.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 12/6
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jul 
171
174,5
170,2
172,6
17-Sep 
167
170,7
167
168,1
17-Oct 
166
170,3
165,3
166,7
17-Nov 
165,2
165,2
165,2
168,4
18-Jun 
173,5
175,5
173,5
175
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jul 
142,3
142,9
140
142,4
17-Aug 
141,4
143,8
141,4
142,6
17-Sep 
142,8
144,6
141,8
143,8
17-Oct 
143,5
145,5
142,4
144,8
17-Nov 
143,6
146
143,3
144,9
17-Dec 
144,1
146,4
143,8
145,5
18-Jan 
144,9
147
144,7
146,1
18-Feb
145,8
147,8
145
146,2
18-Mar
146,4
146,9
145,6
146,9
18-Apr 
146,1
146,8
145,7
147,2
18-May 
146,6
148,3
146
147,4
18-Jun 
146,3
148,4
146
147,6

Nguồn: VITIC/Reuters