Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 11 giảm 2,4 yên, xuống còn 198,6 yên (tương đương 1,79 USD)/kg. Giá cao su đạt mức cao nhất 2 tuần, ở mức 204 yên/kg ngày thứ sáu (16/6).
Tin tức thị trường
Giá dầu ngày thứ sáu (16/6) giảm xuống mức thấp nhất trong năm, do một số nhà sản xuất giảm xuất khẩu và việc bổ sung giàn khoan Mỹ chậm chạp.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 110,95 yên, so với khoảng 111,38 yên ngày thứ sáu (16/6).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,2%.
Giá đồng duy trì ổn định ngày thứ sáu (16/6), nhưng hướng tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 5/2017, do thị trường định giá lãi suất Mỹ ở mức cao hơn, sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 16/6
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jul 
185,5
187,4
182,1
185,6
17-Aug 
179
179
178,6
178,8
17-Sep 
176
176
174,1
174,3
17-Oct 
174,5
174,5
173,2
173,6
17-Nov 
177,1
177,3
172,3
173,7
17-Dec 
177,5
177,5
173,1
173,9
18-Feb 
175
176
175
176
18-May 
184,5
184,5
184,5
179,4
18-Jun 
184,5
184,5
184
181,7
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jul 
147,1
148,9
145,5
145,8
17-Aug 
146,6
150,5
146,1
146,3
17-Sep 
148
152,5
147,4
148,1
17-Oct 
148,6
153,5
148
148,8
17-Nov 
149,5
154
149,1
149,6
17-Dec 
150,4
154,9
149,6
150,1
18-Jan 
150,3
153,5
150,3
150,9
18-Feb
151
153,5
151
151,2
18-Mar
151
154,8
151
151,6
18-Apr 
153,8
153,8
151,9
152,3
18-May 
155,6
155,6
151,7
152
18-Jun 
155,2
155,2
151,5
151,5

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet