Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan đến sáng 10 giờ ngày 27/4, đã có hơn 210.980 tấn gạo được xuất khẩu theo hạn ngạch tháng 4/2020. Số liệu này được cơ quan hải quan cập nhật 60 phút/lần trên hệ thống.
Trong tháng 4, số lượng gạo được xuất khẩu theo hạn ngạch Bộ Công Thương đã công bố là 400.000 tấn. Nhưng đến hôm nay, sau 15 ngày kể từ ngày mở cổng đăng kí tờ khai hải quan lúc 0 giờ 12/4, lượng gạo chính thức được thông quan mới hơn 52,7%. Như vậy, Tổng cục Hải quan có thể sẽ sớm mở lại cổng đăng kí tờ khai hải quan trực tuyến cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo theo số hạn ngạch 400.000 tấn được cho phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.
Bởi theo qui định hiện hành của Luật Hải quan số 54/2014/QH13, “tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng kí”, có nghĩa là các tờ khai này hết hạn kể từ 0h ngày 27/4/2020. Trước đó, việc mở cổng đăng kí tờ khai hải quan vào thời điểm 0 giờ ngày 12/4/2020 với số lượng hạn ngạch được phép là 400.000 tấn đã gây xôn xao dư luận khi chỉ trong vòng vài tiếng, các doanh nghiệp đã đăng kí hết số hạn ngạch được phép, khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc.
Sau nhiều kiến nghị và đề xuất, mới đây, Tổng cục Hải quan có công văn hỏa tốc gửi cộng đồng doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu gạo và cục hải quan các tỉnh thông báo thời gian tiếp nhận tờ khai đăng kí xuất khẩu hơn 38.600 tấn gạo, từ 0 giờ ngày 26/4.
Đồng thời thông tin về tờ khai xuất khẩu gạo của 22 doanh nghiệp không nằm trong danh mục được công bố tại Công văn 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, các tờ khai này sẽ không có giá trị làm thủ tục hải quan. Trước đó, Cơ quan hải quan cũng đã thiết lập hệ thống để các doanh nghiệp thực hiện đăng kí tờ khai hải quan từ 0 giờ ngày 25/4 đến hết ngày 30/4 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3 nhưng chưa được đăng kí tờ khai hải quan. Trong đó nêu rõ số gạo này đã đưa vào cảng trước ngày 24/3, còn lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, chi cục hải quan xác nhận và lưu hồ sơ hải quan. Qua thống kê của hải quan, chỉ có 14 doanh nghiệp được đăng kí tờ khai từ 0 giờ ngày 25/4 để xuất khẩu gần 17.400 tấn gạo vì đã vào cảng trước ngày 24/3.
Cơ quan hải quan cũng nhấn mạnh, các doanh nghiệp thuộc danh sách được rà soát, xác minh thực hiện việc đăng kí tờ khai hải quan với số lượng gạo không được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng.

Nguồn: Vietnambiz/Kinh tế tiêu dùng