Niên vụ 2017/18, sản lượng của nước này đạt 70.878 tấn.
Vụ thu hoạch hạt tiêu bắt đầu từ tháng 2. Bang Karnataka đóng góp khoảng 50% sản lượng hạt tiêu nước này, tiếp đến là Kerla và Tamil Nadu.
Mặc dù sản lượng giảm nhưng giá tiêu niên vụ 2018/19 vẫn giảm, chỉ khoảng 319 rupee/kg, so với khoảng 700 rupee của 4 năm trước. Nguyên nhân do lượng nhập khẩu lớn từ Sri Lanka và Việt Nam, trong đó khoảng 11.000 tấn đã được nhập khẩu từ Sri Lanka (nước xuất khẩu khoảng 80% sản lượng hạt tiêu).
Trong năm 2017/18, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 29.650 tấn hạt tiêu, trị giá 10,910 tỷ rupee; năm 2019/20 nhập khẩu giảm còn 24.950 tấn, trị giá 7,8 tỷ rupee.
 

Nguồn: VITIC/deccanherald.com