Giá gạo nguyên liệu IR504 ổn định ở 9.750 đồng/kg; giá gạo thành phẩm IR 504 đồng/kg ổn định ở 11.000 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 ổn định ở 10.000 đồng/kg; giá cám vàng ổn định 6.850 đồng/kg.

Giá lúa gạo ngày 14/12/2020

 ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 14/12/2020

Thay đổi so với ngày 12/12/20202

NL IR 504

9.750

-

TP IR 504

11.000

-

Tấm 1 IR 504

10.000

-

Cám vàng

6.850

-

Tại thị trường An Giang giá lúa gạo hôm nay hầu như ổn định: giá lúa OM 9577 ổn định ở 6.800 đồng/kg; giá lúa OM 9582 6.800 đồng/kg; Giá lúa IR 50404 tăng 100 đồng/kg lên 6.600-6.800 đồng/kg. Giá lúa OM 6976 tăng 100 đồng/kg lên 6.800 – 7.000 đồng/kg
Các loại gạo ổn định: gạo Hương lài 19.500 đồng/kg; gạo sóc thường 14.500 đồng/kg. Gạo sóc Thái 17.500 đồng/kg; gạo Nàng hoa 16.500 đồng/kg. Gạo Nhật 23.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 14-12-2020

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá (+)(-) so với ngày 11-12

Lúa gạo

 

 

 

 

- Nếp vỏ (tươi)

kg

5.500- 5.650

 

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

6.200 - 6.500

 

 

- Nếp vỏ (khô)

kg

 

 

 

- Lúa Jasmine

kg

6.700 - 6.900

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

kg

6.600 - 6.800

 

- Lúa OM 9577

kg

6.800 - 7.000

 

- Lúa OM 9582

kg

6.800 - 7.000

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

7.000 - 7.200

 

- Lúa OM 5451

kg

6.800 - 6.900

 

- Lúa OM 4900

kg

 

 

- Lúa OM 6976

kg

6.800 - 7.000

+100

- Lúa OM 18

Kg

6.800

 

- Lúa Nhật

kg

7.700 - 7.900

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

12.000

Lúa khô

 

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

7.500

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

kg

 

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

kg

 

10.500 - 11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

14.000 - 14.500

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

19.500

 

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

13.000

 

- Gạo Sóc thường

kg

 

14.500

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.500

 

- Gạo Sóc Thái

kg

 

17.500

 

- Tấm thường

kg

 

12.500

 

- Tấm thơm

kg

 

14.000

 

- Tấm lài

kg

 

11.000

 

- Gạo Nhật

kg

 

23.000

 

- Cám

kg

 

6.000

 

Trước bối cảnh, thu hoạch lúa vụ Thu Đông trong nước sắp kết thúc, trong khi nhu cầu nhập khẩu gạo từ các nước chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, dự kiến giá gạo Việt Nam vẫn duy trì ổn định đến cuối năm.
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493-497 USD/tấn. Các chuyên gia cho biết, không riêng gạo 5% tấm mà nhiều loại gạo xuất khẩu khác của Việt Nam như gạo DT8, gạo 5451… dù có sự biến động theo thị trường nhưng nhiều thời điểm đã có giá tốt, góp phần nâng cao trị giá xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua.

Nguồn: VITIC